Jak ominac spread walutowy przy kredycie hipotecznym w euro?

 

Kredyty walutowe obecnie stanowią nikły procent akcji kredytowej w polskich bankach, niemniej jednak w czasach sprzed kryzysu gospodarczego stanowiły one dużą część rynku kredytów hipotecznych. Polskie banki udzielały głównie kredytów w euro, dolarach i frankach szwajcarskich, a klienci odnosili korzystać z niskiego oprocentowania takich zobowiązań hipotecznych. EURIBOR, czyli stopa procentowa kredytów na rynku europejskim, wciąż pozostaje na bardzo niskim poziomie, co sprzyja utrzymywaniu niskich kosztów kredytu, o ile kredytobiorcy posiadający kredyty hipoteczne w euro będą skłonni do ominięcia spreadu walutowego. Jak tego dokonać?

Czym jest spread walutowy?

Spread walutowy to pojęcie zaczerpnięte ze słownika bankowego, oznaczające różnicę pomiędzy kursem kupna i sprzedaży zaciągniętego zobowiązania. Różnica ta występuje pomiędzy kwotą wypłaconego kredytu a kwotą spłaty kolejnych rat kredytu walutowego. Spread walutowy stosowany przez banki przy spłacie kredytów walutowych w euro mógł jeszcze przed 2011 rokiem wynosić do kilku procent. Banki przeliczały kredyt po kursie kupna waluty kredytu, a przy dokonywaniu spłaty raty przez klienta brały pod uwagę dzienny kurs sprzedaży tej samej waluty. Dziś spread walutowy można skutecznie omijać samodzielnie zaopatrując się w walutę, w której spłacamy kredyt hipoteczny

Kantory online przy taniej spłacie kredytu

26 sierpnia 2011 roku weszła w życie tzw. Ustawa antyspreadowa, między innymi umożliwiająca klientom spłatę rat kredytów walutowych bezpośrednio w walucie, w której zostały one zaciągnięte. W ten sposób rząd chciał obniżyć ponoszone przez klientów banków koszty spreadu walutowego, które nie raz były bardzo wysokie. Dziś klient bez konieczności zawierania kosztownego aneksu do umowy kredytowej z bankiem czy ponoszenia innych wydatków, może spłacać walutę bezpośrednio w euro, np. przynosząc ją do kasy banku. Bez znaczenia jest, skąd pochodzi waluta.

Jak ominąć spread walutowy przy kredycie hipotecznym w euro?

Aby zaoszczędzić, warto poszukać najkorzystniejszego kursu wymiany walut. Klienci w tym względzie często korzystają z kantorów internetowych. Kantory online mogą zaproponować znacznie korzystniejszy kurs euro, niż banki, albo kantory tradycyjne, stacjonarne. Zaopatrując się w prosty sposób w walutę w kantorach online, nie wychodząc z domu, można spłacać co miesiąc raty kredytów hipotecznych w euro i obniżać koszty kredytu walutowego.